INSPELADE VISOR FRÅN ÖVNINGSKVÄLLAR I HÄSSLEHOLM          2015->

Nedan finns text/notblad  och inspelningar från Hässleholmskörens övningskvällar.

Blåmarkerade fält innebär att det finns notblad eller inspelning. Klicka på markeringen för att se eller lyssna.

 N= Text/notblad (pdf) innebär att bladet är i pdf-format

 Alla = inspelning med alla stämmor

 Mel  = inspelning av melodin

Stäm, Bas = inspelning av stämma eller bas

C.L = inspelning av Christer Lundh

Vi ber om ursäkt för ljudkvalitén, men inspelnigarna är enbart gjorda för stöd åt medlemmarnas minne

A

Allsångshäfte "Skånevisor"             N(pdf)       

Ack, ack, om det vore dag                N(pdf)           Alla        Mel         Stäm1       Stäm2        Bas        C.L 

Aittehöstagille                                    N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm2        Bas        C.L 

Aldri har jag haft så roligt                 N(pdf)            Alla        Mel       Stäm1        Stäm2        Bas        C.L 

Ankomstvisa                                       N(pdf)           Alla        Mel       Stäm1        Stäm2        Bas        C.L 


B

Bedevisan                                            N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1      Stäm2         Bas        C.L

Blaubugabainta                                   N(pdf)           Alla        Mel         Stäm1      Stäm2         Bas        C.L

Brännvin är mitt enda gull                  N(pdf)            Alla        Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Bröder vi  har långt att gå                                     Alla       Mel         Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

D

Dalpolska                                                 N(pdf)           Alla       Mel       Stäm1        Stäm2         Bas        C.L   

Dansa vill du                                            N(pdf)           Alla       Mel       Stäm1       Stäm2         Bas        C.L   

Den blomstertid nu kommer                  N(pdf)           Alla       Mel        Stäm1        Stäm2         Bas        C.L   

De brinner en eld                                    N(pdf)           Alla       Mel        Stäm1       Stäm2         Bas        C.L   

Där sad en gubbe                                    N(pdf)           Alla       Mel        Stäm1        Stäm2         Bas        C.L   

Där dansar en göing                               N(pdf)           Alla       Mel       Stäm1        Stäm2         Bas        C.L   

F

Flickan gick på ängen                            N(pdf)           Alla      Mel       Stäm1        Stäm2       Bas        C.L  

Framåt                                                      N(pdf)           Alla       Mel       Stäm1        Stäm2       Bas        C.L  

G

Galtavisan                                                N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       youtube     

Gamla tosa                                               N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L     

Gunhilda                                                    N(pdf)          Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Gör mej lia gott                                         N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

H

Hadde jag panga                                      N(pdf)           Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Hej snurrom burrom bej                         N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Hur kan jag vara nöjder                          N(pdf)           Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L     

Höjt i ett trä                                              N(pdf)            Alla        Mel        Stäm1      Stäm          Bas        C.L

Hans o Karna                                           N(pdf)  Alla    Mel        Stäm1      Stäm        Bas         C.L

I

I en äng                                                            N(pdf)            Alla      Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L   


J

Ja i Ignaberga                                                  N(pdf)            Alla      Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L

Jöns Perssons kalla fötter                              N(pdf)           Alla    Mel       Stäm1      Stäm          Bas         C.L

Jag har vatt i Höja                                            N(pdf)             Alla    Mel       Stäm1      Stäm         Bas       C.L

K

Kaffevisan                                                  N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

Karna                                                          N(pdf)            Alla      Mel      Stäm1       Stäm          Bas        C.L

Katten o källingen                                     N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

Klampenborg                                            N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Kom nu gobbar                                                             Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas       C.L   

Krigsman kommer riande                         N(pdf)           Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas      C.L    

Krögarekäring                                           N(pdf)          Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L     

Kära min mor                                             N(pdf)           Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L     

Kärlekspolska                                            N(pdf)           Alla       Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L     

Kärlek och panntofflagröd                       N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L     

Kinesernas aftonsång                                                 Alla       Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L     

L

Ljungbyhorn                                                      N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

Lödagskväll                                    N-stämma(pdf)                Alla        Mel       Stäm1       Stäm          Bas  C.L 


M

Marias Karna                                             N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L    

Mera kaffe                                                  N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Midsommarnatten                                    N(pdf)        Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Mor Stinas visa  (Se: Två jungfrur)                                                                                                                       

Morgonsolen redan strålar                      N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Måndag tisdag                                         N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Månvalsen                                                N(pdf)             Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas       C.L   

Möllevitt                                                                       Alla       Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L   


N

När månen den går neder                              N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

O

Opp å ud å au                                                 N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

Olyckelig kärlek                                              N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

Om etthundrade år                                          N(pdf)            Alla      Mel         Stäm1       Stäm          Bas       C.L

P

Polskemedley                                                N(pdf)           Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L


R

Rida ranka                                                N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Ridom ridom                                             N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Räled vär                                                   N(pdf)            Alla       Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Räven o råttan o grisen                           N(pdf)            Alla       Mel       Stäm1       Stäm         Bas       C.L   

Röllebörsvisan                                          N(pdf)           Alla       Mel       Stäm1       Stäm Bas  C.L    

S

Skinn å ben                                                  N(pdf)            Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Skåneland                                                  N(pdf)            Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Sandhammaren                                         N(pdf)           Alla      Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

T

Tantelin                                                        N(pdf)            Alla       Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Tjo va de viftar                                            N(pdf)           Alla      Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

Truls pärs gris                                             N(pdf)           Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

Två jungfrur/Mor Stinas visa   N(pdf) 2     N(pdf)       Alla       Mel        Stäm1       Stäm          Bas        C.L 

V

Viva la musica                                              N(pdf)            Alla      Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

U

Uppå dig har jag tänkt                                N(pdf)            Alla       Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L   

Å

Å katten lå i ognbänken                            N(pdf)            Alla       Mel       Stäm1       Stäm          Bas        C.L    

JULVISOR

GamlaJulvisor   (Bo Anders)                                                Mel                                                 

Skånskt julbord                                          N(pdf)                                                                               

Julvisblad                                                  N(pdf) 

ulvisa                    julvisbl 2/2                                               Mel                                               

Julbocken              julvisbl.1/2                                             Mel                                                                         

Nu ä de jul igen    julvisbl.1/2                                             Mel                                                                        

Balja borste                                              N(pdf)           Alla        Mel       Stäm1        Stäm2         Bas         C.L     

Bonnen o räven                                       N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2        Bas         C.L      

Det lyser en  stjärna                                N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2        Bas         C.L      

Där gingo tre gobbar i snöen                 N(pdf)          Alla        Mel       Stäm1                                                   

En jungfru födde ett barn                       N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2        Bas         C.  L 

För redelia män                                       N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2        Bas         C.L     

Hören i herdar                                       N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2        Bas         C.L     

Juladasramsa                                        N(pdf)           Alla       Mel        Stäm1        Stäm2        Bas         C.L     

Klinga klocka                                         N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2         Bas         C.L   

Lusse lelle                                              N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2         Bas         C.L 

Nu så vilja vi leka jul                             N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2         Bas         C.L     

Roa dig du skåning                            se julvisbl.    Alla       Mel        Stäm1        Stäm2         Bas         C.L

 

Räven raskar över isen                          N(PDF)           Alla       Mel        Stäm          Stäm2         Bas         C.L   

Staffansvisa (i ra i ra)                            N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1       Stäm2         Bas         C L 

Staffansvisa från österlen                    N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1        Stäm2         Bas          C L   

Staffan o Herodes                                 N(pdf)          Alla        Mel        Stäm1        Stäm2         Bas          C L   

Slut me julen                                          N(pdf)           Alla        Mel        Stäm1       Stäm2         Bas         C L