Ordförande:


Karin Bernstrup

0431-21554


Kören leds numera av Gertrud Petersson.

Vi sjunger låtar ur Christer Lundhs rika samling.

Vi är 17 medlemmar.

Vi övar tisdagar i Kulturskolans sångsal.


    På Heagården julen                                       På Boarps hembygdsgård 2009

Christer och Gertrud vid terminsstart i Snapphanestugan hösten 2007

Vi framträder  i olika sammanhang. Det kan vara konsertframträdande som t.ex. i Ängelholms bibliotek i april, där vi stod för en programkväll i den då pågående folkmusikveckan. I den årliga spelmansstämman i Ängelholms Hembygdspark deltog vi med sångstuga.

  Konsert i Ängelholms bibliotek april 2007

 Arbete och skoj i Snapphanestugan