Christer Lundh

    Ur den Skånska Visskatten

   

Startsida
Discografi
Böcker
Demomaterial
Pressklipp
Tillbaka till Skånska Kören

            

             Göingasaung

 

Olle Bernhoff var präst i Lönsboda under första delen av 1900-talet. Han gav ut en diktsamling på göingska, som heter "Saunger frau maakena" 

 

Dikten är tonsatt av Christer Lundh

 

 

Da va maist bara stoina å holia lide joa,

vi finge te å leva å aabea pau.

Men ess vi bara sliden sau bra som far å moa,

sau tron vi ente annat än öd da ska konna gau.

Här ha do tjölnat rönning, här ha do svoitt å skoat,

här ha do brödet stoinen å saunkat hob te rar.

Här ha do gautt bag studana å haistana å tjoat,

här ha do lait opp agern grant, mä aua å mä har.

 

Do gamle fölte om å gjöre taint pau ölla vaja,

na do toe hid fa laingesin te skomma göingasko.

Na do droe hid i maakena längs sjöa, gyl å aia,

sau staaka maist som Abraham do voe te å tro.

Å te å mä au stoinana i agra å i groba,

do fölte om å göra taint sau stoat som te skyn.

Do sled å do bröde å saunkade tehoba,

bau fölk å fai do hjolpes öd å droe stoin te byn.

 

Däa gingo te aabe å spaete ente stöeke,

do hade meed töj mä slaigga, sped å bar.

Men sajtelia höjde se na stora wida kjöake,

sau grann sau ölle tyte, do allri soitt sau far.

Da taintet ljuse klarast, da tainte ljuse roinast,

fa voss i skomma vraia å nöens haura ti.

Da ljuse voss å följe voss bau tiliast å soinast

å loie voss te himmelen pau livets smala sti.

 

 

Visan är hämtad ur "Dä göingska sprauget"

 

Lyssna på visan
 
 
 

christerlundh.se © 2009